گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۲۲۴م گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسه ۲۲۴م گروه، چهارشنبه ۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ درساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰ با همکاری شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت برگزار شد.

مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

حامی برگزاری جلسه شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت

آشنایی با Docker و Kubernetes علی ابراهیمی

بحث آزاد

در پایان جلسه و طبق روال گذشته، زمانی از جلسه به بحث آزاد بین اعضای گروه اختصاص داده خواهد شد. با شرکت در این جلسه شما نیز می‌توانید سوالات و مشکلات فنی خود را در حضور اعضای گروه طرح کنید.

صرف افطار

در این جلسه، میهمان ضیافت افطاری با حمایت شرکت پرداز اطلاعات مالی پارت بودیم

با تشکر از همه دوستانی که در این جلسه حضور یافتند، گروه آماده دریافت نظرات و انتقادات اعضای گروه می‌باشد.