گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۲۱۴م گروه کاربران لینوکس مشهد

2018-07-18 13:23:00+04:30

جلسه ۲۱۴م گروه در روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۷ با حضور اعضای گروه برگزار شد در ساختمان شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی واقع در خیابان کوهسنگی ۱۷ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

حامی برگزاری جلسه شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

آشنایی با مجازی سازی مهدی عطائیان

اخبار دنیای نرم‌افزارهای متن‌باز طه جهانگیر

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۱۳م گروه کاربران لینوکس مشهد

2018-07-13 11:51:00+04:30

جلسه ۲۱۳م گروه در روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷ با حضور اعضای گروه برگزار شد در ساختمان شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی واقع در خیابان کوهسنگی ۱۷ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

حامی برگزاری جلسه شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

آشنایی با ابزار اتوماسیون Ansible علی بوستانی

اخبار دنیای نرم‌افزارهای متن‌باز طه جهانگیر

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۱۲م گروه کاربران لینوکس مشهد

2018-06-05 21:11:00+04:30

جلسه ۲۱۲م گروه در روز چهارشنبه ۸ خردادماه ۱۳۹۷ با حضور اعضای گروه برگزار شد در مکان جدید برگزاری جلسات واقع در اتاق جلسات فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

حامی برگزاری جلسه شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت

بحث آزاد

معرفی مدیر بسته Snappy مهدی عطائیان


گزارش جلسه ۲۱۱م گروه کاربران لینوکس مشهد

2018-03-23 21:11:00+04:30

آخرین جلسه گروه در سال ۱۳۹۶ در روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه با حضور اعضای گروه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

معرفی گروه کاربران لینوکس مشهد علی موسوی

بحث آزاد

جشن دهمین سالگرد تاسیس گروه کاربران لینوکس مشهد


گزارش جلسه ۲۱۰م گروه کاربران لینوکس مشهد

2018-02-18 21:37:00+03:30

این جلسه در روز شنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در فرهنگسرای ترافیک شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز

آشنایی با سیستم‌عامل OpenBSD (قسمت دوم) بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۹م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-12-24 22:24:00+03:30

این جلسه در روز شنبه ۲ دی‌ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در فرهنگسرای ترافیک شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با تکنولوژی BlockChain

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۸م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-12-09 19:47:00+03:30

این جلسه در روز شنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در فرهنگسرای ترافیک شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد؛ «گروه کاربران متن‌باز مشهد» بیژن ابراهیمی

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با تکنولوژی BlockChain مهدی عطائیان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۷م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-11-26 19:47:00+03:30

این جلسه در روز شنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در فرهنگسرای ترافیک شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

خط فرمان: Bats، سیستم تست اتوماسیون بر پایه BASH بیژن ابراهیمی

‫OpenSource و آینده آن در سازمان‌ها محمد زبردست

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۶م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-09-15 12:00:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با سیستم‌عامل OpenBSD بیژن ابراهیمی

بحث آزاد؛ معرفی گروه کاربران BSD مشهد بیژن ابراهیمی

بحث آزاد؛ hackerspace کوشا

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۵م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-09-08 12:00:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۷ شهریورماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با Software Defined Networking (جلسه دوم) محمد زبردست

بحث آزاد