گروه کاربران لینوکس مشهد

اصول نوشتن گزارش جلسات

در نوشتن گزارش جلسات چند نکته را مد نظر قرار بدهید:

  • تاریخ دقیق برگزاری جلسه در گزارش قید شود
  • با توجه به اینکه آشنایی با دستورات خط فرمان، از بخش‌های همیشگی مشهد‌لاگ است، دستور و یا دستوراتی که در آن جلسه به آن‌ها پرداخته شده در گزارش آورده شود
  • اگر سمیناری در جلسه ارائه شده، موضوع سمینار در گزارش قید شود
  • خلاصه‌ای از موضوعات متفرقه و مرتبط با لینوکسی که در جلسه مطرح شده‌اند در گزارش قید شود