گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسات دوره‌ای گروه

جلسات دوره‌ای گروه هر دو هفته یکبار، بصورت منظم برگزار می‌شود که شرکت در آن برای عموم آزاد و رایگان خواهد بود و شامل یک یا چند عنوان از عناوین زیر خواهد بود:

 • شروع جلسه توسط مدیر جلسه
 • معرفی برنامه‌ها و اعضای فعال در برگزاری جلسه
 • آشنایی با اعضای جدید
 • معرفی موقعیت‌های شغلی
 • طرح پرسش‌های حاضرین
 • برنامه/برنامه‌های آموزشی: (اخبار دنیای متن‌باز، معرفی یک نکته خط فرمانی، ارائه)
 • پاسخ به سوالات مطرح شده از ابتدای جلسه
 • بحث آزاد
 • تعیین و تقسیم وظایف جلسه آتی
 • پایان جلسه

شرایط برگزاری جلسات

با توجه به ماهیت خودجوش گروه و انجام فعالیت‌ها بصورت داوطلبی توسط اعضا، برگزار شدن جلسات دوره‌ای نیازمند مشخص شدن تمامی موارد زیر تا حداقل یک هفته مانده به زمان برگزاری جلسه است.

 • تعیین مدیر جلسه: وظیفه هماهنگی، برگزاری و همچنین مدیریت جلسات بعهده «مدیر جلسه» خواهد بود که بصورت داوطلبی از بین اعضای گروه قبل از هر جلسه انتخاب خواهد شد.
 • اعلام برنامه آموزشی: مشخص شدن حداقل یک برنامه‌آموزشی از موارد فوق که با پیشنهاد موضوع بصورت داوطلبی از سوی اعضای گروه و از طریق یکی از راه‌های ارتباطی گروه (مانند لیست پستی و یا گروه تلگرامی) مشخص می‌شود.
 • مکان برگزاری جلسه: همچنین در اختیار بودن مکانی مناسب از شرایط لازم برای برگزاری جلسات گروه است.