گروه کاربران لینوکس مشهد

اساسنامه گروه کاربران گنو/لینوکس مشهد

این سند در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ تصویب و تا تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۱ اعتبار خواهد داشت. شما همواره می‌توانید نسخه‌ی به روز شده‌ی این سند را از طریق وبسایت رسمی مشهدلاگ دریافت نمایید.

این سند بر اساس سیاست طبقه‌بندی اسناد یک سند درجه یک محسوب می‌شود.

۱. اهداف گروه

اهداف LUG (بخوانید لاگ) ها در سرتاسر جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و وضعیت فرهنگی آنها متفاوت است. از آن‌جا که گنو/لینوکس و نرم‌افزار آزاد از بروکراسی و تمرکزگرایی آزاد است، هیچ راه کار جامع و مشخصی برای برنامه‌ها و اهداف یک LUG وجود ندارد. با توجه به این موضوع، اهداف مشهدلاگ به شرح زیر اعلام میگردد:

۱.۱ فرهنگ‌سازی و دفاع

نقش بسیار مهمی که لاگ‌ها در فرهنگ‌سازی و دفاع از گنو/لینوکس ایفا کرده‌اند را نمی‌توان انکار کرد. از آنجایی که فرهنگ صحیح استفاده از یک فناوری می‌تواند مهمتر از خود آن فناوری باشد، مشهد لاگ نخستین و مهمترین هدف خود را بر فرهنگ‌سازی جهت استفاده از گنو/لینوکس و نرم آفزار‌های آزاد بنا نهاده است. همچنین مشهد لاگ وظیفه خود می‌داند تا در مقابل نظرات، مقالات، نوشته‌ها و ایده‌های نادرست درباره گنو/لینوکس و نرم‌افزار‌های آزاد پاسخ و عکس العملی مناسب و منطقی داشته باشد.

۱.۲ آموزش

مشهد لاگ سعی خواهد کرد تا با انتشار مقالات، بررسی‌ها، راهنماهای نصب و پیکرندی گنو/لینوکس و نرم‌افزارهای کاربردی آزاد و نکات آموزشی از طریق سایت‌های مورد تایید خود، و همچنین برگزاری گردهمایی‌های پرسش و پاسخ، جشنواره‌های نصب و پیکربندی، کنفرانس‌های آموزشی و از این دست امور یک نقطه‌ی اتکا برای کاربران ایجاد نموده تا با ارتقا سطح علمی آنان به گسترش استفاده از گنو/لینوکس کمک نماید.

۱.۳ پشتیبانی

مشهد لاگ وظیفه خودمی‌داند تا علاوه بر انتشار مطالب آموزشی از طریق لیست‌های پستی یا انجمن‌های بحث و تبادل نظر و سایت‌های مورد تایید خود، کاربران را راهنمایی کرده و اشکالات آنها را در حد توان برطرف نماید. مشهد لاگ هیچ گونه مسئولیتی در قبال نتیجه این راهنمایی‌ها نخواهد داشت.

۱.۴ کمک به توسعه (برنامه‌نویسی) نرم‌افزار‌های آزاد

مشهد لاگ وظیفه خود می‌داند از طریق نوشتن کد‌های برنامه، آزمایش، گزارش اشکال، دادن پیشنهاد، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تعریف پروژه‌های نرم‌افزار آزاد به روند توسعه نرم‌افزار‌های آزاد کمک کند.

۱.۵ ارتباط و اجتماع

یکی از اهداف مشهدلاگ ایجاد یک اجتماع از کاربران علاقه‌مند به گنو/لینوکس و نرم‌افزارهای آزاد می‌باشد. مشهدلاگ سعی می‌کند با ایجاد یک بستر مناسب برای ارتباط رو در روی کاربران نرم‌افزارهای آزاد و همچنین همکاری متقابل با دیگر گروه‌ها و سازمان‌های فعال در زمینه‌ی نرم‌افزار آزاد/متن باز به گسترش فرهنگ استفاده از نرم‌افزارهای آزاد کمک کند.

۲. فعالیت‌ها

۲.۱ جلسات دوره‌ای

مشهدلاگ با هدف آموزش و آشنایی بیشتر علاقه‌مندان به نرم‌افزارهای آزاد، جلساتی را به صورت دوره‌ای برگزار و در این جلسات به رفع مشکلات کاربران و همچنین ارائه‌ی نکات آموزشی و معرفی نرم‌افزارهای آزاد می‌پردازد. شرکت در این جلسات رایگان بوده و زمان برگزاری جلسات همواره از طریق وبسایت مشهدلاگ و نیز لیست‌پستی گروه اعلام می‌گردد.

۲.۲ برگزاری، همکاری و شرکت در همایش‌ها و جشن‌ها

مشهدلاگ به مناسبت‌های مختلف اقدام به برگزاری و یا همکاری در برگزاری جشن‌ها، همایش‌ها و سمینارهای متفاوت برای آشنایی بیشتر قشر علاقه‌مند به نرم‌افزارهای آزاد می‌نماید. هزینه‌های برگزاری این همایش‌ها از طریق کمک‌های اعضا و نیز حامیان جنبش نرم‌افزارهای آزاد تامین می‌شود.

۲.۳ فعالیت‌های مجازی

گروه مشهدلاگ علاوه بر گردهمایی‌های فیزیکی خود، بخش مهمی از فعالیت‌های خود را بر روی گسترش منابع آنلاین بنانهاده است. مشهدلاگ سعی می‌کند با فعالیت در کانال‌های IRC و انجمن‌های نرم‌افزار آزاد/متن‌باز و نیز با ایجاد و یا ترجمه‌ی محتوا در ویکی‌ها و وبسایت‌ها، به منابع فارسی آزاد بیافزاید.

۳. عضویت

عضویت در مشهدلاگ هیچ هزینه‌ای ندارد و می‌بایست برای همه آزاد باشد. پیش‌نیازات لازم برای عضویت در گروه قبول این اسا‌سنامه و همچنین شرایط مندرج در «سیاست طبقه‌بندی اعضا» می‌باشد. اعضا بر اساس میزان فعالیتشان و در طی یک فرآیند شفاف، دوستانه، بی‌طرف و هدفمند که در سند سیاست طبقه‌بندی اعضا ذکر شده است، به طور خودکار به عنوان «عضو موقت»، «عضو عادی»، «عضو رسمی» و یا «عضو فعال» برگزیده می‌شوند. عضویت در وبسایت مشهدلاگ و شرکت در رای‌گیری‌های گروه پس از برگزیده شدن به عنوان عضو عادی، امکان‌پذیر خواهد بود.

۳.۱ امتیازدهی به اعضا

به منظور محاسبه‌ی میزان فعالیت‌ هر یک از اعضای گروه، هر یک از فعالیت‌های اعضا مطابق سند سیاست طبقه‌بندی اعضا به عنوان امتیاز برای اعضا محسوب می‌گردد. فعالیت‌های امتیازآور و میزان امتیازی که به هر یک از فعالیت‌ها اختصاص داده می‌شود، توسط اعضای گروه راهبران مشهدلاگ و با توجه به شرایط حاضر، تعیین و پس از تصویب در آن سند قرار می‌گیرد؛ اما فعالیت‌های زیر همواره باید به عنوان فعالیت‌های امتیازآور در نظر گرفته شده و با توجه به شرایط به آن‌ها امتیاز کافی تعلق گیرد:

 1. حضور در جلسات دوره‌ای
 2. ارائه‌ی سمینار در جلسات دوره‌ای
 3. کمک‌های مادی

۳.۲ سیاست طبقه‌بندی اعضا

اعضا بر اساس امتیازهایشان مطابق سند سیاست طبقه‌بندی اعضا طبقه‌بندی شده و در صورت کسب امتیاز کافی، مجوز شرکت در رویدادهای مختلف لاگ همچون «رای‌گیری‌ها» و «کاندیداتوری گروه راهبران لاگ» را دریافت می‌نمایند. میزان امتیاز لازم برای این فرایند توسط گروه راهبران لاگ و با توجه به شرایط حاضر تعیین و پس از تصویب، در آن سند قرار می‌گیرد، اما طبقه‌بندی اعضای مشهدلاگ همواره به صورت زیر بوده و تغییر آن فقط با تصویب اساسنامه‌ی جدید مقدور می‌باشد.

۳.۲.۱ عضو موقت

هر فرد با اولین حضور فیزیکی خود در یکی از جلسات دوره‌ای لاگ به یک عضو موقت تبدیل می‌شود. اعضای موقت اجازه‌ی شرکت در انتخابات و تصمیم‌گیری‌های گروه را ندارند.

۳.۲.۲ عضو عادی

پس از کسب امتیاز کافی، اعضای موقت می‌توانند به عنوان عضو عادی شناخته شوند. اعضای عادی به عضویت سایت درآمده و حق شرکت در تصمیم‌گیری‌ها و انتخابات گروه را کسب می‌کنند. اعضای عادی در صورت حضور مداوم در جلسات می‌توانند به عنوان عضو فعال در نظر گرفته شوند.

۳.۲.۳ عضو رسمی

هر عضو عادی، پس از کسب امتیاز کافی به یک عضو رسمی تبدیل می‌شود. اعضای رسمی لاگ می‌توانند در صورت حضور مداوم در جلسات، عضو فعال طلقی شده و به عنوان «عضو گروه راهبران مشهدلاگ» انتخاب شوند.

۳.۲.۴ عضو فعال

اعضای عادی و اعضای رسمی‌ لاگ در صورت حضور مداوم در فعالیت‌های لاگ عضو فعال گروه به حساب آمده و می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های مهم لاگ شرکت کنند.

۳.۲.۵ عضو گروه راهبران

اعضای رسمی در صورتی که عضو فعال نیز باشند، می‌توانند به عنوان عضو گروه راهبران مشهدلاگ انتخاب گردند. فرآیند این انتخاب در بخش ۴ (گروه راهبران) همین سند عنوان شده است.

۳.۳ لغو عضویت

لغو عضویت به معنای حذف عضویت یک فرد از وبسایت مشهدلاگ بوده که متعاقبا سبب می‌شود امتیازات فرد محاسبه نشده، و همچنین فرد اجازه‌ی شرکت در بحث‌ها و رای‌گیری‌های گروه را نداشته باشد؛ با این حال شرکت در جلسات گروه برای تمام افراد آزاد است. گروه راهبران مشهدلاگ می‌بایست در صورت مواجهه با موارد زیر، به فرد خاطی اخطار و در صورت تکرار، عضویت فرد را به صورت موقت و یا دائم لغو نماید:

 • عدم عمل به مفاد اساسنامه
 • توهین به مبانی و مفاهیم نرم‌افزارهای آزاد
 • عدم رعایت احترام و اخلاقیات در لیست‌های پستی و انجمن‌های سایت
 • برپاسازی Flame War علیه نرم‌افزارهای آزاد
 • ارسال اسپم و پست‌های نامربوط در لیست پستی و انجمن‌های سایت

پس از لغو عضویت، شخص می‌تواند بنا به صلاحدید اعضای راهبران، پس از مدتی دوباره به عضویت وبسایت مشهدلاگ در آید.

۴. گروه راهبران

به جهت پیشبرد اهداف و مدیریت فعالیت‌های مختلف لاگ عده‌ای از اعضای لاگ به عنوان اعضای گروه راهبران لاگ انتخاب می‌گردند. شرح وظایف، تعداد اعضای گروه راهبران و نحوه‌ی انتخاب آن‌ها در زیر شرح داده می‌شود.

۴.۱ تعداد اعضای گروه راهبران

 1. پنج نفر عضو اصلی که بالاترین رای را در انتخابات گرفته باشند.
 2. دو نفر عضو علی البدل که در صورت ضرورت (کناره‌گیری، غیبت، عزل) جایگزین اعضای گروه راهبران خواهد شد. این دو عضو باید دارای بیشترین آرا در بین کاندید‌اهای انتخاب نشده باشند.

۴.۲ وظایف گروه راهبران

 1. مشخص نمودن نقش‌های هر یک از اعضای گروه راهبران مطابق سند نقش‌ها
 2. تهیه‌ی گزارش از فعالیت‌های مختلف لاگ
 3. تهیه دستورالعمل اجرایی لاگ و پیش‌نویس برای تصویب‌نامه‌ها
 4. برنامه‌ریزی جهت برگزاری گردهمایی‌ها، همایش‌ها و جشن‌ها
 5. تهیه پیش‌نویس پاسخ‌ِ نامه‌های رسمی
 6. ایجاد اصلاحات در اساسنامه و تصویب مجدد آن با استفاده از آرای اعضا
 7. اداره صندوق مالی گروه
 8. ارتباط با سایر لاگ‌های فعال در ایران و کشور‌های دیگر و تجزیه و تحلیل اقدامات آنان

۴.۳ نقش‌ها

یکی از مهم‌ترین وظایف گروه راهبران تعیین مسئول برای برعهده گرفتن نقش‌هایی که در زیر به آن‌ها اشاره خواهد شد می‌باشد. شرح وظایف هر نقش، توسط گروه راهبران در سند نقش‌ها تعریف می‌گردد و گروه راهبران موظف است حداکثر ظرف ۲ هفته پس از انتخابات، نقش‌ها را بین خود و یا سایر اعضای فعال گروه تقسیم نماید.

 1. مسئول روابط عمومی
 2. مسئول سایت
 3. مسئول جلسات
 4. مسئول لیست‌پستی
 5. مسئول امور مالی

تمامی اعضای راهبران و اعضای فعالی که مسئولیت‌های مشخص شده‌ای را در ارتباط با گروه بر عهده گرفته‌اند باید پیش از ترک و یا غیرفعال شدن در گروه، وظایف خود را به گروه راهبران وقت منتقل کرده و در صورت تمایل فرد مناسب دیگری را برای پیگیری مسئولیت مذکور به گروه راهبران پیشنهاد دهند. بدیهی است انتقال مسئولیت شامل انتقال مالکیت اموال حقیقی و مجازی‌ای خواهد بود که مستقیما متعلق به گروه کاربران لینوکس مشهد بوده و صرفا مدیریت آنها به فرد مذکور سپرده شده است.

۴.۴ نحوه‌ی تصمیم‌گیری در گروه راهبران

 • ارتباطات بین گروه راهبران و عمده‌ی تصمیم‌گیری‌های این گروه از طریق لیست‌پستی راهبران صورت می‌گیرد.
 • طرح‌ها و تصمیمات گروه راهبران، از طریق رای‌گیری و با حضور تمام اعضای راهبران، پس از کسب حداکثر آرا (۳ رای از ۵ رای)، مصوب و لازم به اجرا می‌باشند.
 • تصمیمات مهم به تشخیص اکثریت اعضای راهبران، از طریق لیست‌پستی عمومی مطرح شده و با استناد به نظرات سایر اعضا رای‌گیری صورت می‌پذیرد.

۴.۵ گزارشات

یکی از وظایف گروه راهبران مشهدلاگ ارایه‌ی گزارش از فعالیت‌های لاگ می‌باشد. این کار ضمن اینکه سبب شفاف‌تر شدن فعالیت‌های گروه می‌گردد، باعث می‌شود که اعضای تازه‌ و گروه‌‌های راهبران آینده تصویر بهتری از گذشته‌ی لاگ داشته باشند. فرمت گزارشات و نحوه‌ی گزارش‌گیری از فعالیت‌های لاگ توسط گروه راهبران در سند دستورالعمل گزارشات ذکر می‌شود. لیست گزارشاتی که گروه راهبران موظف به ارایه‌ی آن‌ها می‌باشد در زیر ذکر می‌گردد:

 • گزارش جلسات دوره‌ای گروه
 • گزارش جشن‌ها، همایش‌ها و سایر مناسبت‌ها
 • گزارش تصمیمات اتخاذ شده توسط گروه راهبران
 • گزارشات مالی
 • لیست اموال و تجهیزات
 • گزارش سالیانه از فعالیت‌های لاگ

۴.۶ شرایط عضویت در گروه راهبران

کاندید‌اهای عضویت در گروه راهبران مشهد لاگ فقط و فقط باید از بین اعضای رسمی گروه بوده و عضو فعال نیز باشند.

۴.۷ انتخابات گروه راهبران

 • انتخابات گروه راهبران لاگ اواخر شهریور ماه هر سال برای انتخاب راهبران جدید و یا تمدید دوره‌ی راهبران فعلی لاگ برگزار می‌گردد.
 • نحوه‌ی برگزاری انتخابات به صورت آنلاین می‌باشد، و زمان دقیق آن توسط اعضای راهبران تعیین می‌گردد.
 • اعضای گروه راهبران، یک هفته قبل از اعلام زمان انتخابات باید امتیازات کاربران را به‌روز رسانی کرده تا اعضای فعال لاگ برای کاندیداتوری دوره جدید مشخص شوند.
 • پس از به روز رسانی امتیازات کاربران و اعلام زمان انتخابات گروه راهبران، اعضای فعال گروه یک هفته زمان برای اعلام کاندیداتوری خود دارند.

۴.۷.۱ آرا

 • تمامی اعضای گروه به جز اعضای موقت گروه حق شرکت در انتخابات را دارند.
 • آرای تمامی اعضا با یکدیگر برابر می‌باشند.
 • هر عضو حداکثر می‌تواند به پنج نفر از کاندیداها رای دهد و در صورت ذکر نام بیشتر از پنج نفر، تنها به پنج نفر اول رای تعلق خواهد گرفت.

۴.۸ کناره‌گیری از گروه راهبران

در شرایط خاص اعضای گروه راهبران می‌توانند به صورت حضوری یا غیابی درخواست کناره‌گیری از عضویت در گروه راهبران را بدهند؛ هرچند این درخواست باید به تائید اکثریت آرای دیگر اعضای راهبران و اعضای علی‌البدل گروه برسد. پس از کناره‌گیری هر عضو، گروه راهبران می‌بایست برای آن عضو از بین اعضای علی‌البدل تعیین جانشین نماید. در صورتی که به هر دلیل اعضای گروه راهبران (با احتساب اعضای علی‌البدل) کمتر از ۵ نفر شد، اعضا می‌بایست ظرف مدت یک ماه، با برگزاری انتخابات اضطراری و با شرایط انتخابات گروه راهبران، برای اعضای حذف شده جانشین تعیین نمایند.

۴.۸.۱ مراحل درخواست کناره‌گیری به صورت حضوری

 1. اعلام درخواست رسمی عضو یا اعضا از طریق کانال‌های ارتباطی گروه
 2. موافقت اکثریت اعضای گروه راهبران به همراه اعضای علی‌البدل
 3. تعیین جانشین

۴.۸.۲ مراحل درخواست کناره‌گیری به صورت غیابی

 1. غیبت در جلسات گروه یا جلسات گروه راهبران برای بیش از یک‌ سوم طول مدت کل دوره عضویت در گروه راهبران (چهار ماه از یک سال)
 2. درخواست رسمی یکی از از اعضای راهبران برای کناره‌گیری عضو مربوطه
 3. موافقت اکثریت اعضای گروه راهبران به همراه اعضای علی‌البدل
 4. تعیین جانشین

۴.۹ عزل از عضویت گروه راهبران

برکناری و یا عزل یک عضو از عضویت گروه راهبران در صورت درخواست سه نفر از اعضای گروه راهبران و یا حداقل ۵۰ درصد از اعضای فعال لاگ صورت می‌گیرد. پس از برکناری عضو باید جهت تعیین جانشین مطابق بند ۴.۸ کناره‌گیری از گروه راهبران همین سند عمل گردد.

۵. اصلاح و تغییر اساسنامه‌ی گروه

اساسنامه‌ی گروه می‌تواند به صورت اختیاری هر سال یک بار بازنگری و در صورت نیاز تغییر کند. روند اصلاح اساسنامه به صورت زیر می‌باشد:

 1. تغییرات تا پیش از ۱۵ تیرماه هر سال از طریق اعضای گروه پیشنهاد، و پس از پذیرفته شدن توسط اعضای گروه راهبران، در سند تغییرات پیشنهادی اساسنامه مندرج می‌گردد.
 2. در تاریخ ۱۵ تیرماه، تغییرات پیشنهاد شده‌ی سال قبل از طریق لیست پستی عمومی مطرح و به بحث گذاشته می‌شود.
 3. پس از اعمال موارد بحث شده، اساسنامه‌ی جدید به صورت عمومی به رای گذاشته و در صورت کسب آرای حداکثر اعضا، تصویب می‌شود.
 4. در صورتی که تا پایان مرداد ماه، اساسنامه‌ی جدید به تصویب نرسد، نسخه‌ی قدیمی برای یک سال دیگر معتبر خواهد بود.

دریافت نسخه‌ی قابل چاپ این سند

شما می‌توانید از طریق این لینک نسخه PDF این سند را دریافت نمایید.