گروه کاربران لینوکس مشهد

کمک‌های داوطلبانه

شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به گروه برای ارائه هر چه بهتر خدمات در راستای مشخص شده در اساسنامه گروه یاری رسانید. امید به آن است که با یاری شما دوستان گرانقدر، در مسیر اصلی اهداف و انگیزه‌های تاسیس گروه باقی بمانیم.

۱. کمک‌های مادی

گروه کاربران لینوکس مشهد، گروهی مردم نهاد و ناسودبر می‌باشد که با حمایت معنوی و مادی اعضا به فعالیت خود ادامه داده و در آینده نیز خواهد داد. شما می‌توانید در صورت تمایل به کمک مالی با واریز وجه نقدی به حساب مندرج در زیر، گروه کاربران لینوکس مشهد را در برگزاری هر چه بهتر جلسات، جشن‌ها و دیگر رویداد‌ها یاری رسانید.

شماره کارت:‏ ۶۲۱۹۸۶۱۰۰۵۱۱۱۹۸۳
به نام آقای: مهدی عطائیان (عضو گروه راهبران لینوکس مشهد)

لیستی از اهدا کنندگان به گروه:

  • تابستان ۱۳۹۱
    • آقای محمدعلی چوپانیان
    • آقای مرتضی فخرائی

۲. کمک‌های غیر مادی

شما می‌توانید در صورت تمایل به کمک غیر مادی، نوع و نحوه این کمک خود را از طریق فرم تماس با ما و یا لیست پستی گروه مطرح نمائید. مواردی همچون اهدای خدمات رایگان اینترنتی شامل هاستینگ وب، پیشنهاد برای میزبانی جلسات هفتگی، جشن‌ها و دیگر رویداد‌های گروه، اهدای وسایل آموزشی همچون ویدئو پروژکتور، سیستم‌های کامپیوتری و ...

لیستی از اهدا کنندگان به گروه:

  • زمستان ۹۰
    • آقای مصطفی روشن‌آوند، یک دستگاه کامپیوتر شخصی