گروه کاربران لینوکس مشهد

لیست فعالیت‌های گروه کاربران لینوکس مشهد

جشن‌ها، همایش‌ها و مراسم برگزار شده توسط گروه

تاریخ رویداد پیوند
۲۳ شهریور ۱۳۸۶ جشن روز آزادی نرم‌افزار گزارش
۱۷ اسفند ۱۳۸۶ جشن نصب لینوکس، دانشگاه سجاد گزارش
۲۰ تیر ۱۳۸۷ جشن نصب فایرفاکس ۳ گزارش
۱۹ مهر ۱۳۸۷ جشن روز آزادی نرم‌افزار / جشن نصب لینوکس گزارش
۷ اردیبهشت‌ ۱۳۸۸ تور آشنایی با لینوکس در مراکز علمی تخصصی دانشگاه سجاد گزارش
۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ دومین تور آشنایی با لینوکس در دانشگاه خیام گزارش
۱۵ آذر ۱۳۸۸ جشن روز آزادی نرم‌افزار / جشن نصب لینوکس گزارش
۹ شهریور‌ ۱۳۸۹ جشن روز آزادی نرم‌افزار / جشن نصب لینوکس گزارش
۲۲ مهر ۱۳۹۰ جشن روز آزادی نرم‌افزار / جشن نصب لینوکس گزارش
۳ خرداد ۱۳۹۱ سومین همایش آشنایی با نرم‌افزار آزاد / جشن نصب لینوکس گزارش
۲۴ تیر ۱۳۹۱ جشن دویست هزارگی ویکی پدیای فارسی گزارش
۱ شهریور ۱۳۹۱ حضور در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی السیت مشهد گزارش