گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش دومین جلسه گروه راهبران در سال ۸۸

دومین جلسه گروه راهبران در سال ۸۸ هشتم اردیبهشت ماه در کافی شاپ نیمکت برگزار شد.

جلسه با محوریت بررسی سمینار دانشگاه سجاد و برنامه ریزی برای سمینارهای دانشگاهی بعدی و با حضور رمضانپور، عبدالعی‌زاده، مظفری، مومنی، میردامادی و همراهی فخرایی از ساعت ۱۶الی ۱۷:۳۰ تشکیل شد.
در این جلسه یک برنامه‌ی واحد و پیوسته برای برگزاری سمینارهای بعدی اتی بوجود آمد،تمام سمینارها بصورت غیرتخصصی و تنها برای آشنایی اولیه حضار با لینوکس برگزار میشوند.
کتابچه‌ای نیز در پایان جلسات به حضار هدیه خواهد شد که شامل مطالبی در رابطه با مشهدلاگ و خلاصه‌ای از سمینارهای برگزار شده میباشد.
همچنین قسمت جدید در سایت ایجاد میشود که شرایط برگزاری سمینار در دانشگاه‌ها در ان ذکر شده تا افرادی که مایل به برگزار شدن سمینار توسط مشهدلاگ در دانشگاه/مدرسه/موسسه و یا اداره خود میباشند با در نظر گرفتن این شرایط مشهدلاگ اماده‌ی همکاری رایگان با انها خواهد شد.