گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش اولین جلسه‌ی گروه راهبران در سال ۸۸

اولین جلسه گروه راهبران مشهدلاگ در سال ۱۳۸۸ برگزار شد. این جلسه روز سه شنبه ۲۵فروردین با حضور میردامادی،رمضانپور،مومنی و مظفری در کافی شاپ نیمکت برگزار شد. متاسفانه بدلیل یک اشتباه در هماهنگی برنامه اقای عبدالعلی‌زاده در این جلسه حضور نداشتند.

موضوعات مورد بررسی در این جلسه عبارتند از بررسی روش جدید جلسات منظم گروه کاربران لینوکس مشهد، نحوه‌ی جستجو و هماهنگی برای مکان ثابت گروه، پیش نویس زمانبندی و مکان برگزاری اولین جشن لینوکس در سال جدید.

۱ روش جدیدی برای جلسات منظم گروه پیشنهاد شده است که در حال بررسی و توسعه تا رسیدن به یک طرح قابل قبول می‌باشد، پس از اماده شدن این طرح بصورت عمومی در سایت قرار خواهد گرفت و در صورت استقبال و موافقت اعضا به اجرا در خواهد آمد.

۲ تمهیداتی برای یافتن و استقرار در مکانی ثابت برای جلسات گروه کاربران لینوکس مشهد دیده شده‌است که توسط گروه راهبران در حال پیگیری میباشد و در صورت نتیجه‌بخش بودن به اطلاع تمام اعضا خواهد رسید.

۳ در ادامه‌ی هماهنگی‌های صورت گرفته در جلسه‌ی سی و چهارم، تصمیم برای برگزاری اولین جشن لینوکس در سال ۸۸ به هفته‌ی چهارم اردیبهشت ماه اتخاذ شد، ریز برنامه پیشنهادی گروه راهبران پس از تکمیل در لیست پستی گروه به اطلاع اعضا خواهد رسید و در صورت موافقت و آمادگی اعضا این جشن برگزار خواهد شد.