گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۹۷م

جلسه ۹۷م گروه کاربران در ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد

موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد عبارتند از:

خط فرمان آقای بیژن ابراهیمی

آموزش نحوه «یافتن زمان روشن سیستم در روز جاری» یا معادل آن «چه ساعتی در محل کار حضور یافتید؟». اسکریپتی برای تشخیص زمان روشن شدن سیستم:

$ echo -n "You were at wotk at " && cat /var/log/syslog | grep -i --color "$(date "+%b %d")" | head -n 1 | grep -o --color "$(date "+%b %d") [0-9:]\+"
You were at wotk at Apr 24 09:45:44

معایب دستور فوق: دستور فوق صرفا زمان روشن شدن سیستم را مشخص میکند! برای مشخص شدن زمان ورود کاربری از دستور last میتوان استفاده کرد. این دستور زمان ورود کاربری تمام کاربران سیستم را نشان میدهد:

$ echo -n "You loged on today at " && last $USER | grep --color "$(date "+%a %b %d")" | tail -n 1 | grep --color -o "$(date "+%a %b %d") [0-9:]\+"
You loged on today at Tue Apr 24 09:48
  1. آشنایی با نرم‌افزارهای CAD در لینوکس و همچنین معرفی چند بازی با گرافیک سه بعدی توسط امیرحسین هنردوست. دانلود خلاصه‌ی ارایه

  2. نگاهی به زبان برنامه نویسی و نرم‌افزار GvR برای یادگیری مفاهیم ابتدایی برنامه‌نویسی.

  3. معرفی اسکریپت آقای بیژن ابراهیمی به نام pwdgen برای ایجاد پسورد. لینک پروژه در گیتوریوس

این جلسه، برای اولین بار در محل شرکت معیار گستر توس، برگزار شد و قرار بر این شد که جلسات آینده، شنبه‌ی هر هفته در همین محل برگزار گردد. همچین صحبت‌هایی جهت برگزاری سمینار و جشن نصب در دانشگاه امام رضا صورت گرفت و قرار شد هماهنگی‌های این جشن در لیست پستی صورت پذیرد.

این جلسه در ساعت ۱۹ خاتمه یافت.