گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۹۰م

جلسه ۹۰م گروه کاربران در ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد.

موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد عبارتند از:

بررسی اجمالی سیستم‌عامل ReactOS بیژن ابراهیمی

ReactOs توسط بیژن ابراهیمی

بحث آزاد

بحث آزاد بین اعضای گروه و همچنین رفع مشکل کاربران

این جلسه در راس ساعت ۱۹ خاتمه یافت.