گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۸۹م

جلسه ۸۹م گروه کاربران در ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد.

موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد عبارتند از:

اخبار دنیای متن‌باز آرش موسوی

معرفی زبان‌های برنامه نویسی غیرمعمول بیژن ابراهیمی

(دانلود فایل ارائه)

بررسی مجوز فایل‌ها در لینوکس (بخش دوم) علی موسوی

بحث آزاد

گروه کاربران در این جلسه پذیرای میهمان عزیزی به نام‌ آقای «ایمان سلطانیان» از لاگ اصفهان بود!
این جلسه در راس ساعت ۱۹ خاتمه یافت.