گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۸۶م

جلسه ۸۶‌م گروه کاربران لینوکس مشهد با حضو ۱۰ نفر از اعضا تشکیل شد.

معرفی ابزار hugin مهدی عطائیان

در این جلسه برنامه hugin که برنامه‌ای برای ایجاد تصاویر پانوراماست بوسیله مهدی عطائیان معرفی شد.

همچنین سایر موارد از اساس‌نامه جدید بررسی شد.