گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۸۳م

جلسه ۸۳م گروه کاربران لینوکس مشهد در روز دوشنبه، ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۰ با حضور چند تن از اعضای آن تشکیل شد.

موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد عبارتند از:

معرفی مدیر پنجره awesome علی موسوی

بررسی و آشنایی با برنامه مدیریت پنجره awesome(برنامه مدیریت پنجره برای x) بوسیله علی موسوی (http://awesome.naquadah.org/)
آقای موسوی فایل تنظیمات AWESOME خودشون رو توی گیتاریوس قرار دادند دوستانی که میل هستند این فایل را دانلود کنند میتوانند از دستور زیر استفاده کنند.
git clone git://gitorious.org/awesomeconfigs/awesomeconfigs.git awesomeconfigs

آشنایی با GNU SCREEN مرتضی فخرایی

اشنایی با برنامه GNU SCREEN بوسیله مرتضی فخرایی اطلاعات بیشتر (http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Screen)