گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۸۰م

جلسه ۸۰م گروه کاربران لینوکس مشهد در روز دوشنبه، ۷ آذر ماه ۱۳۹۰ با حضور چند تن از اعضای آن تشکیل شد.

موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد عبارتند از:

بررسی اخبار دنیای متن باز آرش موسوی

نکته خط فرمان مهدی عطائیان

این جلسه در ساعت ۱۹:۰۰ خاتمه یافت