گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۷۳‌م

جلسه ۷۳‌م مشهدلاگ در دوشنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۰ با حضور ۸ نفر از اعضای آن تشکیل شد.

موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد عبارتند از:

جدیدترین اخبار دنیای گنو/لینوکس

تصمیم‌گیری درباره چگونگی برگزاری آموزش سرفصل‌های LPIC

آخرین هماهنگی‌ها برای برگزاری جشن نصب لینوکس در جمعه، ۲۲ مهر ۱۳۹۰

معین شدن روز ثابتی از هفته (دوشنبه‌ها) برای برگزاری جلسات لاگ