گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۷۲م

جلسه ۷۲‌م مشهدلاگ در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ با حضور ۹ نفر از اعضایش تشکیل شد.

مهم‌ترین موضوعات این جلسه:

آشنایی با دستور diff

آشنایی با دستور diff و برنامه Meld برای مقایسه دو فایل متنی

آشنایی با نکات امنیتی پروتکل‌های SSL و TLS

آشنایی با نکات امنیتی ssl و tls و روش مقابله با آسیب‌پذیری

آشنایی با دستور ffmpeg

آشنایی با دستور ffmpeg و روش برش دادن یک فیلم در خط فرمان لینوکس. برای آشنایی با چگونگی کار این راهنما را مطالعه کنید یا از نمونه دستور زیر کمک بگیرید.

ffmpeg i in.mp4  vf crop=150:150:10:10 outputfile.avi

در این جلسه تصمیم بر این شد تا دو هفته آینده جشن نصب و تا یک ماه اینده سمیناری بوسیله لاگ مشهد برگزار شود.