گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۶۸‌م مشهد‌لاگ

جلسه ۶۸‌م مشهدلاگ با حضور ۸ نفر از اعضای آن در پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۱۳ تشکیل شد.
مهم‌ترین موضوعات این جلسه عبارت بودند از:
آموزش یک دستور خط فرمان به‌طور کامل
بررسی اجمالی تازه‌های لیبره‌آفیس

صرف افطار.

مشهدلاگ از آقای روشناوند و مادر مهربان‌شان برای تدارک افطار تشکر و قدر‌دانی می‌کند.

نگاهی به وضعیت گنو/لینوکس در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه در زنجان

بررسی اسکریپتی برای به‌اشتراک گذاشتن اینترنت در لینوکس

بررسی روتر DDWRT

جلسه در ساعت ۲۲ به‌پایان رسید.