گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۶۵ انجمن لینوکس مشهد

جلسه ۶۵ انجمن لینوکس مشهد در جمعه ۲‌م اردیبهشت ۱۳۹۰ تشکیل شد.

معرفی ابزار nc بیژن ابراهیمی

در این جلسه پس از بررسی یک نکته خط فرمان و اخبار لینوکس برنامه NC و پارامترها به همراه چند مثال عملی بررسی شد.
دانلود اسلاید بررسی برنامه NC و پارامترها به همراه چند مثال عملی