گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۶۲‌م

جلسه ۶۲‌م مشهدلاگ در پنجشنبه ۲۵‌م آذر ۱۳۸۹ با حضور ۱۰ نفر از اعضا تشکیل شد...

مهم‌ترین موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد:

نکته خط فرمان

اخبار لینوکس