گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۶۰‌م

جلسه ۶۰‌م مشهدلاگ در پنجشنبه، ۲۷‌م آبان ۱۳۸۹ با حضور نزدیک به ۲۰ نفر از اعضا تشکیل شد.

نکته‌ی خط فرمان: ایجاد یک پارتیشن بر روی حافظه(مموری)

mount t tmpfs tmpfs /mnt/rampartition o size=1024

معرفی و مقایسه سیستم‌های مدیریت محتوا محبوب

معرفی و مقایسه‌ی تحلیلی سه CMS مشهور: دروپال، جوملا و وردپرس

اشتراک‌گذاری ارتباط اینترنت

در بحث شبکه طریقه اشتراک گذاشتن ارتباط اینترنت از یک رایانه‌ی لینوکسی برای یک رایانه‌ی ویندوزی و برعکس بررسی شد.

خط فرمان: اسکریپت‌نویسی پوسته مهرداد مومنی

در بحث Shell Scripting بسط پارامترها در Bash با چند مثال توضیح داده شد، یک مثال دنیای واقعی هم توسط آقای مؤمنی ارایه شد و با همفکری حضار بررسی و راه حلی ارائه شد که از دستورهای خارج از Bash استفاده نمی‌کرد.

بحث آزاد

همچنین با همکاری اعضا برای تازه‌واردین جلسهٔ جداگانه‌ای در نیم ساعت آخر جلسه برگزار شد تا سوالات و مشکلات این دوستان برطرف شود.