گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۵۸‌م

جلسه ۵۸‌م مشهدلاگ در روز پنجشنبه، ۲۹‌م مهر ۱۳۸۹ تشکیل شد.

آن‌چه در این جلسه گذشت:

آموزش ایجاد یک فایل Swap در محیط خط فرمان

توضیح: استفاده از این روش، زمانی مفید است و توصیه می‌شود، که نیاز به فضای Swap بیشتری است؛ فضایی که از ابتدا پیش‌بینی نشده بوده! وگرنه ایجاد یک پارتیشن با سیستم فایل Swap روش منطقی‌تری است...

بحث آزاد

بحث و گفتگوی مفصل درباره روشی منسجم و منطقی برای فارسی‌سازی میز کار GNOME و به‌طور کلی ترجمه واژه‌ها