گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۵۴‌م

جلسه ۵۴‌م مشهدلاگ در پنجشنبه ۲۷‌م خرداد ۱۳۸۹ تشکیل شد.

موضوعات مطرح‌شده در جلسه:

آموزش یک نکته خط فرمان

آشنایی با برنامه حسابداری GnuCash

آموزش نصب و کامپایل کرنل