گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۵۲‌م مشهدلاگ

جلسه ۵۲‌م مشهدلاگ در ۲۱ اردی‌بهشت ۱۳۸۹ تشکیل شد.

موضوعات مطرح‌شده در این جلسه:

آشنایی با Rootkit در لینوکس و روش‌های ایمن‌کردن لینوکس در مواجهه با آن‌ها رضوی

آشنایی با سخت‌افزارهای منبع‌باز (Open Source) مهدی عطائیان

بحث و گفتگو پیرامون مکان و زمان برگزاری جشن انتشار

یا جشنواره آشنایی با سیستم‌عامل گنو/لینوکس

حاضران در جلسه، آقایان: حسینی‌راد
رضوی
رمضانپور
رمضانیان
ضابطیان
عطائیان
فخرایی
کریمی
میردامادی
نیک‌زاد