گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۵۰‌م مشهدلاگ

جلسه ۵۰‌م مشهدلاگ در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ و با حضور ۴ نفر از اعضای آن تشکیل شد.

بحث آزاد

در این جلسه تماماً به بحث و تبادل نظر درباره آخرین اخبار و دست‌آوردهای لینوکس پرداخته شد و دوستان به طرح مشکلات و سؤالات خود پرداختند.