گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۴۹‌م مشهد‌لاگ

جلسه ۴۹‌م مشهدلاگ در یک‌شنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۸۸ با حضور ۳۷ نفر از اعضا تشکیل شد.

موضوعات مطرح‌شده در این جلسه:

بررسی ‌یک نکته خط‌فرمان

آشنایی با برنامه حسابداری شخصی GnuCash

بحث و گفتگوی آزاد درباره لینوکس و نرم‌افزار آزاد