گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۴۵‌م مشهد‌لاگ

۴۵‌مین جلسه مشهدلاگ در چهارشنبه، ٩ مهر ۱۳۸۸ تشکیل شد.

گزارش جلسه:

نقل آخرین اخبار دنیای متن‌باز

پرسش و پاسخ

دوستان حاضر در جلسه: مهدی عطائیان مهرداد مؤمنی مهدی ییلاقی اشرفی مجید رمضان‌پور