گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۴۴‌م مشهد‌لاگ

۴۴‌مین جلسه مشهدلاگ در چهارشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۸۸ تشکیل شد.

گزارش جلسه:

نقل آخرین اخبار دنیای متن‌باز

توضیح کارکرد دستور sleep و شرح گزینه‌های آن

شرح برخی از تازه‌های نسخه ۳.۲ مجموعه نرم‌افزار اداری اپن‌آفیس

پرسش و پاسخ

دوستان حاضر در جلسه: 1. مجید رمضان‌پور 2. مرتضا فخرایی 3. کوروش مهری 4. اسماعیل رحیمیان 5. رضا حاجی‌آبادی 6. محمد مظفری 7. فرزانه خورسند 8. مهرداد مؤمنی