گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۴۲‌م مشهدلاگ

۴۲‌مین جلسه مشهد‌لاگ در چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۸۸ تشکیل شد.

گزارش جلسه:

آموزش یک دستور محیط خط فرمان مجید رمضانپور

نقل آخرین اخبار دنیای متن‌باز

سمینار درباره میز کار XFCE مرتضی فخرایی

توضیحاتی درباره برخی ویژگی‌های افزوده‌شده به نسخه ۴.۳ میز کار KDE

دوستان حاضر در جلسه:

  • مجید رمضانپور
  • امین صفاری
  • آرش ضابطیان
  • مرتضا فخرایی
  • مهرداد مؤمنی
  • محمدرضا میردامادی
  • محمد مظفری
  • و ۲ دوست دیگر که متأسفانه نام‌شان را فراموش کرده‌ام و بعداً به این گزارش اضافه خواهم کرد.

جلسه در ساعت ۱۸:۰۵ به پایان رسید.