گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۳۸‌م مشهد‌لاگ

۳۸‌مین جلسه مشهد‌لاگ در تاریخ ۱۲‌م خرداد ۱۳۸۸ برگزار شد.

موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پراخته شد:

بحث و تبادل نظر درباره چگونگی افزایش کیفی جلسات مشهد‌لاگ و همچنین لیست پستی گروه

نقل آخرین اخبار دنیای متن باز

نکته خط فرمانی، دستورات split و nice

آموزش دو دستور محیط خط فرمان لینوکس (دستورات split و nice)

آشنایی با توزیع آرچ گنو/لینوکس

ارائه سمینار درباره توزیع آرچ گنو/لینوکس

حاضرین جلسه: 1. احسن‌مقدم محمدامین 2. دهقان مهدی 3. رمضان‌پور مجید 4. ستاری محمد‌مصطفی 5. عبدالعلی‌زاده مصطفی 6. عطاییان مهدی 7. فخرایی مرتضی 8. مؤمنی مهرداد 9. مظفری محمد 10. مقیمی مهیار 11. میردامادی محمدرضا 12. میر‌غلامی مجتبی 13. نبوی‌نیک علی