گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۳۷‌م مشهد‌لاگ

۳۷‌مین جلسه مشهد‌لاگ در چهارشنبه، ۳۰‌م ادری‌بهشت ۱۳۸۸ برگزار شد.

موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پراخته شد از قرار زیر است:

معرفی توزیع جنتو و سابایون و شرح ویژگی‌های هر یک از آن‌ها

توضیح کاربرد دستور dd در محیط خط فرمان

نقل آخرین اخبار مرتبط با اپن‌آفیس و اعلام شروع ترجمه کتاب آن

پرسش و پاسخ کاربران درباره لینوکس و مسائل مرتبط با آن