گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۳۶‌م مشهد لاگ در ۱۷ اردیبهشت ۸۸

به نام مهربان هستی بخش

سی و ششمین  جلسه مشهدلاگ در پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه ۸۸ برگزارشد.
حدود ساعت ۱۷:۳۰ بعد از گفت و شنودهای ابتدایی

مرور آخرین اخبار متن باز مهدی سالخورده

نکته فط فرمانی مجید رمضانپور و محمد مظفری

تاریخچه و فلسفه‌ی توزیع‌های لینوکس مجید رمضانپور

آشنایی با تاریخچه‌ی دو توزیع ابونتو و کوبونتو مهدی سالخورده

آشنایی با تاریخچه‌ی توزیع Geexbox مهدی عطائیان

جلسه در ساعت ۱۹:۱۰ با حضور ۸نفر از کاربران لینوکس مشهد به پایان رسید.

به امیددیدار دوستان علاقمند جدید در جلسات آتی