گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۳۴ ام مشهد‌لاگ در ۲۰ فروردین ۸۸

به نام مهربان‌ترین

سی‌و‌چهارمین جلسه مشهد‌لاگ پنجشنبه ۲۰ فروردین برگزار شد.جلسه رأس زمان مقرر یعنی ساعت ۱۷ آغاز شد.مثل همیشه آخرین اخبار دنیای متن باز،اولین برنامه جلسه بود.برنامه بعدی یک نکته خط فرمان بود که حسینی راد چند دستور مربوط به مدیریت کاربران و روشی برای ورود بدون گذر‌واژه به گنوم راتوضیح داد.مخازن بخش مهمی از سامانه‌های گنو/لینوکسی امروزی هستند.آشنایی با ایجاد مخازن محلی،برنامه بعدی بود که حسینی راد در این مورد نکاتی را بیان کرد.آقای مهیار مقیمی نیز در پایان جلسه به معرفی tor و استفاده از آن پرداخت.آخرین برنامه جلسه هم که دیگر نیاز به گفتن ندارد:بحث‌های همه جوره(سؤال و جواب،برگزاری جشن انتشارو ...)

در این جلسه به طور متوسط ۱۲ نفر حضور داشتند.جلسه ساعت ۱۹ به پایان رسید.

حسینی راد

برخی منابع:

Reprepro and Local Repositories:

mirrorer.alioth.debian.org/reprepro.1.html

www.jejik.com/articles/2006/09/setting_up_and_managing_an_apt_repository_with _reprepro/

wiki.ubuntu.ir/LocalRepository

Tor:

www.torproject.org/

wiki.ubuntuir.org/BrowsingWebAnonymously