گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه پنجشنبه ۷ شهریور ۱۳۸۷

بیست و سومین جلسه از سری جلسات ثابت گروه کاربران لینوکس مشهد موسوم به MashhadLug در محوطه باغ ملی مشهد برگزار گردید

این جلسه که به علت مشکل پیش آمده در محل دائمی جلسات به صورت اجباری و البته موقتا در محوطه باز باغ ملی برگزار شد با حضور گرو حدود ۲۰ نفر از اعضای ثابت لاگ آغاز گردید.

قبل از ورود به روال کلی جلسه هیات راهبران لاگ نحوه توزیع کار و برنامه ریزی جشن نصب آتی در روز آزادی نرم افزار را برای اعضا شرح دادند و انتقادات و پیشنهادات آنها را به شور و مشورت گذاردند و به این ترتیب طرح کلی برنامه به تصویب رسید.

پس از آن آخرین اخبار گتو/لینوکسی توسط دوستان بیان شد و در فضایی صمیمی موضاعات روز جهان متن باز به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

سپس دبیر جلسات یک نکته خط فرمان را به طور کامل توضیح داد و بعد از آن به سوالات پاسخ داد.این نکته دستور grep به علاوه parameter های کاربردی آن بود که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

سپس به علت کمبود وقت فقط کارگروه تازه وارد تشکیل شد و در خلال آن مخازن پارسیکس به صورت DVD در اختیار حضار قرار گرفت