گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه چهارشنبه ۲۳ مرداد

جلسه مورخ ۲۳ مردادماه سال ۱۳۸۷ گروه کاربران لینوکس مشهد با حضور بالغ بر ۲۰ تن از اعضای دائمی گروه در محل هتل پارس مشهد برگزار گردید.

این جلسه به علت تقارن با برگزاری KDE Akademy 2008 با طرح آخرین اخبار از Akademy و بررسی آنها، آغاز شد.

سپس طبق برنامه‌ی قبلی، سمینار این جلسه که پیرامون مفاهیم رمزنگاری و امضای دیجیتال و استفاده از Gnu Privacy Guard بود، توسط مهرداد مومنی برگزار گردید، و به سوالات و شبهات حاضرین پاسخ داده شد.

در انتهای سمینار برای آشنایی بیشتر با ابزار gpg در گنو/لینوکس جفت کلیدی تعریف شد، و متنی امضا شد، در مورد استفاده از ابزارهای گرافیکی آن (kgpg و gnomegpg) و ... نیز صحبت شد.

سپس طبق برنامه‌ی قبلی کارگروه‌های تازه‌وارد، برنامه‌نویسی و شبکه فعالیت خود را انجام دادند...

دریافت فایل سمینار