گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۹۴ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد

این جلسه در ساعت ۱۸:۳۰ خاتمه یافت.