گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۹۳ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد

آشنایی با سرویس Let's encrypt علی زینلی

تهیه یک گواهینامه ssl آزاد و رایگان ارائه شده توسط بنیاد لینوکس(علی زینلی)

این جلسه در ساعت ۱۸:۳۰ خاتمه یافت.