گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه پنجشنبه ۱۳ تیر

جلسه‌ی این هفته به روال جلسات پیش در مکان ثابت خود برگزار گردید. دقایق ابتدایی به گپ و گفت سپری شد و پس از ۱۵ دقیقه با حضور یافتن اکثریت افراد جلسه شروع گردید

مباحثی که در یک ساعت ابتدایی جلسه مطرح شد طبق دستورکار برنامه‌ریزی برای جشن انتشار فایرفاکس بود که منجر شد به تهیه لیستی توسط آقای میردامادی از افراد داوطلب و کارهایی که باید صورت گیرد و هم چنین زمانبندی برنامه‌های روز جشن. در خاتمه‌ی این قسمت از جلسه، تاریخ جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی بعدی نیز تعیین گردید

پس از استراحتی کوتاه و آماده نمودن مقدمات، کنفراس آقای مؤمنی با موضوع زمانبندی انجام کارها در لینوکس آغاز شد که مطالبی بسیار مفید و کامل در این مورد مطرح گردید. این بخش از جلسه به همراه سؤال و جوابهای آن تا حدود ساعت ۶:۱۵ به طول انجامید و پس از آن افراد به سؤال و جواب در مورد مشکلات خویش پرداختند و سرانجام جلسه ساعت ۶:۳۰ پایان یافت