گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۸۰ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

مجازی سازی در لینوکس - بخش یکم مرتضی فخرائی

بازی سازی در وب و WebGL - بخش یکم محمدامین جهانی

بحث آزاد

این جلسه در ساعت ۱۹ به پایان رسید. ضمن تشکر از کسانی که ما را برای برگذاری این جلسه همراهی کردند گروه آماده دریافت هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد شما دوستان و اعضای گروه می‌باشد.

![](/theme/uploads/reports/session-180/photo_2015-10-22_14-04-18.jpg]

![](/theme/uploads/reports/session-180/photo_2015-10-22_14-04-26.jpg]

![](/theme/uploads/reports/session-180/photo_2015-10-22_14-04-31.jpg]