گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه چهارشنبه یکم خرداد ۱۳۸۷

جلسه‌ی اول خردادماه با حضور ۱۳ نفر از اعضای رسمی و هیات راهبران گروه در محل دائمی جلسات گروه در هتل پارس مشهد برگزار گردید.

دقایق ابتدایی به بحث و گفگتوی عمومی کاربران پیرامون جدیدترین اخبار و اطلاعات و اتفاقات دنیای متن باز و لینوکس سپری شد. سپس یکی از دبیران جلسه یک نکته خط فرمان (دستور vmstat) را به طور جامع و کامل برای حاضرین توضیح داد و بعد از آن به سوالات حضار پیرامون آن پاسخ گفت .

پس از کامل شدن جمع حاضر و گذشتن از قسمتهای اولیه جناب آقای ایمان دارابی سمینار خود راجع به فرآیند توسعه کرنل لینوکس یا Linux Kernel Development Process ارائه دادند.ایشان ابتدا به معرفی اجمالی انواع مهندسی سیستم پرداختند سپس یک مدل جدید را برای توسعه لینوکس مورد بررسی کامل قرار دادند که بعد از پاسخ دادن به سوالات حاضرین مجموعا سمینار بسیار مفیدی حاصل شد.

بعد از این مرحله افراد به صورت جداگانه به تبادل نظر پرداختند تا زمانی که مدت جلسه به اتمام رسید.