گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه چهارشنبه۴ اردیبهشت ۸۷

این جلسه از سری نشست های ثابت گروه کاربران گنو/لینوکس مشهد با حضور حدود ۱۲ نفر از اعضای رسمی در محل ثابت خود برگزار شد.

هرچند جلسه امروز به علت درگیری گروه راهبران با مسایل جشن نصب آتی هیچ کدام از آنها در جلسه حضور نیافتند اما روال جلسه بسیار عالی پیگیری شد به طوری که در ابتدا کاربران به گپ و گفتگو پیرامون مسايل و مشکلات خود و تاره های دنیای متن باز پرداختند.

سپس با حضور هر دو دبیر جلسات و بیان خبرهای گنو/لینوکسی که بیشتر روی محور تازه ترین توزیع های انتشار یافته تمرکز داشت جلسه ادامه داشت.از مهمترین اخبار فوق می توان خبر انتشار اوبونتو ۸٫۰۴ اشاره کرد که در طی روزهای آتی صورت خواهد پذیرفت.

پس از این مرحله دبیر دیگر جلسه یک نکته خط فرمان هرچند ساده را به طور نسبتا کامل و با همکاری حضار توضیح دادند .این قسمت شامل شرح روش استفاده از دستورات ls ,lspci,lsusb

بود که از روز لپ تاپ و محیط ترمینال به نمایش گذاشته شد.

پس آن توصیه هایی مبنی بر تشکیل هرچه سریعتر کارگروه ها انجام شد و مقرر شد هرچه سریعتر یک نفر مسولیت کارگروه ها را به عهده بگیرد

سپس جلسه با تعیین ساعت و روز جلسه بعد خاتمه یافت..