گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۴۴ام

این جلسه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ در محل برگذاری جلسات گروه، بین رضا ۱۹ و چهارراه بعثت (حاشیه خیابان) پلاک ۱۸۰ (آموزشگاه دیتاسنترشرق) با حضور اعضای گروه برگذار شد.

موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد عبارتند از:

بحث آزاد درباره موضوعات مختلف و بررسی اخبار نرم‌افزار آزاد

یک تبلت دست‌ساز لینوکسی مجید رمضان‌پور

نمایش یک تبلت دست‌ساز که با استفاده از یک رزبری‌پای ساخته شده بود و میزکار LXDE توسط آقای مجید رمضان‌پور

این جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه به پایان رسید.