گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۴۳ام

این جلسه در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۲ در محل برگذاری جلسات گروه، بین رضا ۱۹ و چهارراه بعثت (حاشیه خیابان) پلاک ۱۸۰ (آموزشگاه دیتاسنترشرق) با حضور اعضای گروه برگذار شد.

موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد عبارتند از:

نکته خط فرمانی، دستور history بیژن ابراهیمی

معرفی و نحوه استفاده از تاریخچه دستورات (History) در خط فرمان (پوسته) توسط آقای بیژن ابراهیمی

بحث آزاد

این جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ به پایان رسید.