گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۴۰ام

این جلسه در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۲ در محل برگذاری جلسات گروه، بین رضا ۱۹ و چهارراه بعثت (حاشیه خیابان) پلاک ۱۸۰ (آموزشگاه دیتاسنترشرق) با حضور اعضای گروه برگذار شد.

موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد عبارتند از:

معرفی xdotool بیژن ابراهیمی

بحث آزاد

در پایان جلسه اعضای گروه به بحث آزاد و آشنایی با اعضای جدید گروه پرداختند.

این جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ به پایان رسید.