گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه پنجشنبه ۲۲ فروردین ۸۷

جلسه‌ی این هفته‌ی گروه کاربران لینوکس مشهد با حضور ۴عضو جدید و ۱۰عضو رسمی شروع بکار نمود.

۳۰دقیقه‌ی ابتدایی به گفتگوهای متداول سپری شد، پس از آن محمدمظفری اخبار کوتاهی از دنیای متن باز و توضیحی در رابطه با دستورخط فرمان route ارایه داد. در ساعت ۴:۴۵دقیقه اقای حسینی کنفرانس خود در رابطه با مفاهیم و ابزارهای موجود در لینوکس برای کنترل و پارتیشن بندی را بمدت ۵۰دقیقه ارایه نمودند. سپس افراد با دوستان تازه وارد و نحوه آشنایی آنها با گروه کاربران لینوکس مشهد آشنا شدند.

در انتها دوستان به بخشهای مختلف تقسیم شده و به راهنمایی تازه کارها و رفع مشکلات یکدیگر پرداختند.

جلسه در ساعت ۶ با خروج از هتل پارس خاتمه یافت.