گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۳۹ام

این جلسه در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۲ در محل برگذاری جلسات گروه، بین رضا ۱۹ و چهارراه بعثت (حاشیه خیابان) پلاک ۱۸۰ (آموزشگاه دیتاسنترشرق) با حضور اعضای گروه برگذار شد.

موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد عبارتند از:

معرفی مدیرپرونده spacefm بیژن ابراهیمی

معرفی مدیر پرونده spacefm** توسط آقای بیژن ابراهیمی

آشنایی با ‪.desktop‬ بیژن ابراهیمی

آشنایی با سیستم MIME و فایل‌های .desktop برای تشخیص ارتباط انواع فایل با برنامه‌های مختلف توسط آقای بیژن ابراهیمی

بحث آزاد

این جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ به پایان رسید.