گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۳۷ام

این جلسه در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۲ در محل برگذاری جلسات گروه، واقع در خیابان امام‌رضا ۱۹ پلاک ۱۸۰ با حضور اعضای گروه برگذار شد.

معرفی میزکار گنوم آرش موسوی

در این جلسه ابتدا آقای آرش موسوی به معرفی نسخه ۳.۱۰ میزکار گنوم پرداختند.

معرفی میزکار KDE مجید رمضان‌پور

در ادامه آقای مجید رمضانپور به بررسی نسخه ۱۳.۱۰ کوبونتو و برخی ویژگی‌های میزکار کی دی‌ای پرداختند.

نصب/انتقال لینوکس بدون نصاب بیژن ابراهیمی

همچنین آقای بیژن ابراهیمی روشی برای نصب/انتقال لینوکس بدون استفاده از نصاب معرفی کردند.

بحث آزاد

در انتها نیز می‌توان به گفتگوی آزاد اعضای گروه اشاره کرد.

این جلسه در ساعت ۱۹:۴۰ به پایان رسید.