گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۳۵ام

این جلسه در تاریخ ۳مهر ماه با حضور اعضا تشکیل گردید.

اخبار نرم‌افزارهای آزاد آرش موسوی

در ابتدا اعضا به بازگویی اخبار روزهای گذشته و بحث و بررسی جدیدترین اتفاقات دنیای نرم‌افراز آزاد پرداختند.

معرفی ابزار photorec بیژن ابراهیمی

در ادامه آقای بیژن ابراهیمی به معرفی برنامه PhotoRec و چگونگی نحوه عملکرد این برنامه برای بازگرداندن اطلاعات از دست رفته پرداختند.

بحث آزاد

در بیست دقیقه پایانی در خصوص جشن نرم‌افزار آزاد و نحوه همکاری گروه با دانشگاه آزاد بحث‌هایی صورت گرفت.

جلسه  در ساعت ۱۹:۴۰ پایان یافت.