گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۳۴ام

این جلسه در تاریخ ۲۰ شهریور ماه با حضور اعضا تشکیل گردید.

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

در ابتدا اعضا به بازگویی اخبار روزهای گذشته و بحث و بررسی جدیدترین اتفاقات دنیای نرم‌افراز آزاد پرداختند.

پشتیبان‌گیری از سرور حامد رمضانیان

آقای حامد رمضانیان برنامه Backup را برای گرفتن نسخه پشتیبان از اطلاعات سرورها در بازه‌های زمانی تعیین شده و ارسال پیام تایید به مدیر سرور، معرفی کردند و مثالی عملی همراه با کدهای مربوطه را به گروه نشان دادند.

بحث آزاد

در بیست دقیقه پایانی در خصوص جشن نرم‌افزار آزاد و نحوه همکاری گروه با دانشگاه آزاد بحث‌هایی صورت گرفت.

جلسه طبق روال مشخص در ساعت ۱۹:۳۰ پایان یافت.