گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۳۰ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در ساعت ۱۸:۱۰ با حضور چند تن از دوستان آغار گردید . موضوعاتی که در این جلسه به آنها پرداخته شد عبارتند از:

معرفی ابزار easytag علیرضا حکم‌آبادی

در ابتدا جناب آقای علیرضا حکم آبادی شروع به معرفی نرم افزار easytag در محیط فدورا پرداختند و ویژگی هایی که این نرم افزار داشت را با انجام مثالهایی برای حاضرین در جلسه شرح دادند .

معرفی ابزار apt در دبیان بیژن ابراهیمی

سپس جناب آقای بیژن ابراهیمی با تشریح دستورات مربوط به apt حاضرین را با انواع روشهای نصب و به روز رسانی منابع نرم افزاری در محیط های دبیان آشنا کردند.

معرفی سیستم‌عامل pfsense مهدی عطائیان

سپس جناب آقای مهدی عطاییان نرم افزار pfsense را که بر پایه unix بود را برای کاربران توضیح دادند و حاضرین را با ویژگیهای باور نکردنی که داشت آشنا ساختند .

بحث آزاد

این جلسه شاهد حضور دوستان جدیدی بود که به تازگی از طریق همایش با جلسات لاگ آشنا شده بودند .  این جلسه در ساعت ۲۰ پایان گرفت .  اعضا فعال پس از پایان جلسه ، جلسه خصوصی دیگر را در بیرون فضای دانشگاه برگزار کردند تا تصمیمات جدیدی را برای جلسات آتی لاگ اتخاد کنند . در این جلسه قرار شد تا جلسات لاگ به صورت هر ماه یک بار به صورت کامل و جامع تر برگزار شود و در عین  حال جلسات میتینگ دوستانه هر هفته یا هر دو هفته بک بار صورت گیرد .

این جلسه در ساعت ۲۱:۳۰ پایان گرفت .